Nazwa serwisu

Żłobek otwarty jest od godz. 6:30 do godz. 16:30 od poniedziałku do piątku.
Wydłużony czas pobytu, ustalony przez rodziców do godz. 18:00.
Opieka nad dzieckiem w Żłobku zorganizowana jest w oparciu o stały rozkład dnia.

6:30 – 8:00 Przyjmowanie dzieci, zabawy dowolne, piosenki.
8:00 – 8:15 Przygotowanie do pierwszego śniadania – czynności higieniczne.
8:15 – 8:45 Pierwsze śniadanie – karmienie i pomoc przy spożywaniu posiłków.
8:45 – 9:00 Zabiegi higieniczne po posiłku.
9:00 – 9:45 Zajęcia dydaktyczne: w małych grupach, zajęcia ruchowe – gimnastyka.

9:45 – 10:15 Drugie śniadanie.
10:15 – 11:20 Zabawy na dworze, tarasie lub w salach.
11:20 – 11:35 Przygotowanie do obiadu – czynności higieniczne.
11:35 – 12:00 Obiad (zupa + II danie) - karmienie i pomoc przy spożywaniu posiłków.
12:00 – 12:15 Zabiegi higieniczne po posiłku i przygotowanie do snu.
12:15 – 14:30 Leżakowanie, czas odpoczynku, toaleta - przygotowanie do podwieczorku.
14:30 – 15:00 Podwieczorek – karmienie i pomoc przy spożywaniu posiłków.
15:00 – 15:15 Zabiegi higieniczne po posiłku.
15:15 – 16:30 Zabawy dowolne, zabawy utrwalające nowe pojęcia i wiadomości.
Odbieranie dzieci przez rodziców bądź prawnych opiekunów,
16:30 – 18:00 Zajęcia z dziećmi o wydłużonym wymiarze pobytu, zadeklarowanym przez rodziców.


PLAN ROCZNY ZAJĘĆ


1. Zabawy dydaktyczne:


2. Zabawy ruchowe:

3. Zabawy umuzykalniające:

4. Zabawy twórcze: