RAMOWY ROZKŁAD DNIA – COVID -19 ( zgodny z obowiązującym czasem pracy).

7:00 – 8:30     Przyjmowanie dzieci, zabawy dowolne, piosenki, j. angielski.

8:30 – 8:35     Przygotowanie do śniadania – czynności higieniczne.

8:35 – 8:55     Śniadanie – karmienie i pomoc przy spożywaniu posiłków. 

8:55 – 9:00    Zabiegi higieniczne po posiłku.

9:00 – 9:40     Zajęcia dydaktyczne ( zgodne z planem pracy ):

9:45 – 10:00     Przegryzak – czynności higieniczne, karmienie i pomoc przy spożywaniu owoców,  warzyw,

                         napojów, czynności higieniczne po posiłku.

10:00 – 11:15  Zabawy na dworze, tarasie i w salach.

11:15 – 11:30    Przygotowanie do obiadu – czynności higieniczne.

11:35 – 11:55    Obiad ( II danie) - karmienie i pomoc przy spożywaniu posiłków.

11:55 – 12:05    Zabiegi higieniczne po posiłku i przygotowanie do snu.

12:05 – 14:00    Leżakowanie.

14:10 – 14:30    Zabiegi higieniczne po spaniu i przygotowanie do podwieczorku, ćwiczenia ruchowe,

                             nauka piosenek i wierszyków.

14:30 – 15:05    Czwarty posiłek ( zupka + podwieczorek) – karmienie i pomoc przy spożywaniu posiłków,  

                             zabiegi higieniczne po posiłku.

15:10 – 17:00    Oczekiwanie na rodziców: śpiewanie piosenek, podsumowanie dnia – rozmowy z opiekunami         

                             zabawy dowolne, w kącikach. Odbieranie dzieci przez rodziców bądź prawnych opiekunów.                

                            Praca  indywidualna lub grupowa, język angielski.

      

  ROCZNY  PLAN   ZAJĘĆ W ŻŁOBKU

 1. Zabawy dydaktyczne:
 1. Zabawy ruchowe:
 1. Zabawy umuzykalniające:
 1. Zabawy  naśladowcze w kącikach  tematycznych:
 1. Zabawy twórcze:

          6.   Zabawy konstrukcyjne i manipulacyjne.

         7.   Zabawy  stymulujące i sensoryczne z wykorzystaniem  różnych faktur, konsystencji,  mat   sensorycznych, pomocy.

 

 • Zabawy dydaktyczne:
  1. Zabawy ruchowe:
  1. Zabawy umuzykalniające:
  1. Zabawy  naśladowcze w kącikach  tematycznych:
  1. Zabawy twórcze:

            6.   Zabawy konstrukcyjne i manipulacyjne.

           7.   Zabawy  stymulujące i sensoryczne z wykorzystaniem  różnych faktur, konsystencji,  mat   sensorycznych, pomocy.

   

  METODY PRACY Z DZIEĆMI


  Metody czynne:

  Metody oglądowe:


  Metody słowne: