Nazwa serwisu

Zapisy do Żłobka Miejskiego w Otwocku – Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020


Dotyczy dzieci kontynuujących opiekę, pozostających w żłobku.
1. Potwierdzenie woli kontynuowania opieki
2. Informacje dotyczące dziecka- załącznik do kontynuacji
3. Zaświadczenie o zatrudnieniu

Dotyczy dzieci rozpoczynających opiekę w żłobku.
1. Karta zgłoszenia dziecka do Żłobka Miejskiego w Otwocku na rok szkolny 2019/ 2020
2. Zaświadczenie o zatrudnieniu
3. Oświadczenie o zamieszkaniu

Rodzice, którzy złożyli wnioski w okresie od stycznia 2019 r. do 7 marca 2019 r. uzupełniają dokumenty tylko o aktualną kartę zgłoszenia dziecka na rok szkolny 2019/2020.
Pozostałe wymogi do spełnienia tj. sposób dokumentowania zawiera Regulamin Rekrutacji, Karta zgłoszenia lub Potwierdzenie woli kontynuowania opieki.

Serdecznie zapraszam
Małgorzata Freliszka
Dyrektor Żłobka Miejskiego w Otwocku

dokumenty do pobrania:

Regulamin Rekrutacji na rok szkolny 2019/2020

Karta Zgłoszenia dziecka

Potwierdzenie woli kontynuowania opieki

Oświadczenie o zamieszkaniu

Zaświadczenie o zatrudnieniu

Informacje dotyczące dziecka - załącznik do kontynaucji
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

Nazwa serwisu