Nazwa serwisu

Zapisy do Żłobka Miejskiego w Otwocku – Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022


dokumenty do pobrania:

Zarządzenie Dyrektora Żłobka w sprawie wprowadzenia regulaminu rekrutacji

Regulamin Rekrutacji na rok szkolny 2021/2022

Karta Zgłoszenia dziecka

Potwierdzenie woli kontynuowania opieki

Oświadczenie o zamieszkaniu

Oświadczenie dotyczące rodziny wielodzietnej

Zaświadczenie o zatrudnieniu

Deklaracja dalszego ubiegania się o przyjęcie dziecka do Żłobka
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

Nazwa serwisuNazwa serwisu