Nazwa serwisu

Zapisy do Żłobka Miejskiego w Otwocku – Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019


1. Kontynuacja opieki i edukacji w żłobku (dotyczy dzieci już uczęszczających do żłobka).
Rodzice/opiekunowie prawni dzieci, które obecnie uczęszczają do żłobka, w przypadku woli kontynuowania opieki w żłobku, zobowiązani są złożyć pisemne potwierdzenie woli kontynuowania opieki w żłobku wraz z załącznikami na formularzach dostępnych bezpośrednio w placówce lub za pośrednictwem naszej strony www.zlobekotwock.pl Rodzice potwierdzają wolę kontynuowania opieki na kolejny rok wraz z wypełnionymi załącznikami w terminie od 01 marca 2018 r. do 13 kwietnia 2018 r. Dzieci rodziców, którzy nie złożą potwierdzenia woli kontynuowania zostaną skreślone z listy.

2. Zapisy na rok szkolny 2018/2019 ( dotyczy dzieci, które rozpoczną uczęszczanie ).
W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci urodzone w latach 2015 ( IX-XII), 2016, 2017, 2018 (I-III) zamieszkałe w Otwocku. Rodzice składają Kartę zgłoszenia wraz z załącznikami, którą mogą pobrać za pośrednictwem strony www.zlobekotwock.pl lub bezpośrednio w placówce w terminie od 01 marca 2018 r. do 30 kwietnia 2018 r. Formularz karty zgłoszenia podpisują oboje rodzice/opiekunowie prawni dziecka. Podpisy złożone na formularzu karty i załącznikach są potwierdzeniem zgodności podanych informacji ze stanem faktycznym.

Rekrutacja przebiega zgodnie z Regulaminem Rekrutacji.
Organizacja grup na nowy rok szkolny 2018/2019 nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. W/w organizacja uwarunkowana jest liczbą i wiekiem dzieci kontynuujących opiekę w żłobku i dzieci przyjętych podczas rekrutacji oraz możliwościami organizacyjnymi placówki.
Do żłobka może być przyjęte dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością ( kwalifikacja w trybie indywidualnym). Możliwość przyjęcia zależy od możliwości zapewnienia przez żłobek szczególnej opieki, wymaganej ze względu na stan zdrowia. Rodzice do formularza dołączają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Jesteśmy do Państwa dyspozycji, odpowiemy na ewentualne pytania.

Serdecznie zapraszam
Małgorzata Freliszka
Dyrektor Żłobka Miejskiego w Otwocku

dokumenty do pobrania:

Regulamin Rekrutacji na rok szkolny 2018/2019

Karta Zgłoszenia dziecka

Potwierdzenie kontynuacji opieki

Oświadczenie o zamieszkaniu

Zaświadczenie o zatrudnieniu
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

Nazwa serwisu