Nazwa serwisu

Rekrutację do Żłobka Miejskiego rozpoczynamy od 1 lutego 2017 r. Przypominamy, iż aktualizacji podlegają również wnioski dzieci już uczęszczających do żłobka. Kartę zgłoszenia dziecka do Żłobka będzie można pobrać od
1 lutego 2017 r. w naszej placówce lub ze strony internetowej.

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŻŁOBKA

DRUK ZAŚWIADCZENIA O ZATRUDNIENIU DLA RODZICÓW

Dokładny harmonogram i zasady postępowania zawiera regulamin rekrutacji.

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W OTWOCKU


Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

Nazwa serwisu