Nazwa serwisu

Rodzice oddając dziecko pod naszą opiekę powinni je wyposażyć w:

- Ubranka na zmianę (w dostatecznej ilości),
- Buciki na zmianę,
- Podpisaną piżamkę,
- Zapas pieluszek jednorazowych (ilość uzależniona od potrzeb dziecka),
- Butelki do mleka i picia – jeżeli dziecko z nich korzysta,
- Chusteczki higieniczne (1 op.na miesiąc),
- Chusteczki nawilżone (1 op.na miesiąc),
- Krem używany w domu do pielęgnacji skóry dziecka,

Prosimy rodziców o przestrzeganie regulaminu (Regulamin porządkowy Żłobka).

Ze względów bezpieczeństwa dzieci prosimy rodziców:

- O nie zakładanie dziewczynkom kolczyków i spinek,
- O nie zakładanie dziecku łańcuszka i innych ozdób,
- O nie dawanie dziecku drobnych przedmiotów.

Nie zapomnijcie Państwo, o ulubionym misiu, pieluszce, kocyku. To niezwykle ważne, aby dziecko miało przy sobie cząstkę domu.

Każde dziecko w żłobku ma swoje łóżeczko lub leżaczek z pościelą, swoją szafkę na ubranka, oraz inne przedmioty potrzebne do higieny osobistej.
Każde dziecko w żłobku przebywa we własnych ubrankach.

Nieobecność dziecka w żłobku

- Rodzice winni powiadomić Dyrektora Żłobka o każdym zachorowaniu dziecka lub innej przyczynie nieobecności,
- Niewyjaśniona nieobecność dziecka w Żłobku powyżej 14 dni może spowodować skreślenie z listy,
- Dziecko może być nieobecne w żłobku z powodu choroby. Po takiej nieobecności dziecko może być przyjęte do żłobka po przedstawieniu zaświadczenia lekarskiego.

Przyprowadzanie i odbieranie dzieci

- Rodzice są zobowiązani udzielić informacji o stanie zdrowia dziecka,
- Dzieci chore lub podejrzane o chorobę nie mogą być przyjęte do żłobka,
- Dzieci powinny być odbierane ze Żłobka osobiście przez rodziców lub prawnych opiekunów. W wyjątkowych przypadkach dziecko może być wydane innej osobie pełnoletniej, która została upoważniona przez rodziców na piśmie (zał. nr 1 do umowy cywilno-prawnej).

Nazwa serwisu