Nazwa serwisu

Nazwa serwisu

AKTUALNE INFORMACJE DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W OTWOCKU


Nazwa serwisuHarmonogramy uroczystości i spotkań z rodzicami na rok 2021 - 2022 do pobrania klikając na poniższe linki:

SPOTKANIA Z RODZICAMI

UROCZYSTOŚCI W NASZYM ŻŁOBKU.
Ubezpieczenie NNW dzieci – rok szkolny 2021/2022.

Od września można będzie ubezpieczyć dziecko od następstw nieszczęśliwych wypadków ( NNW ) w Nauczycielskiej Agencji Ubezpieczeniowej ,,NAU ”,
która współpracuje z InterRisk. Ubezpieczenie dzieci jest dobrowolne. Rodzic, który nie ubezpiecza dziecka podpisuje oświadczenie o braku woli ubezpieczenia dziecka.

Ubezpieczenia dokonujemy indywidualnie (najlepiej do końca września). Cała procedura ubezpieczenia odbywa się elektronicznie.
Rodzice ubezpieczają swoje dzieci poprzez platformę. Szczegóły na stronie www.ubezpieczenia.nau.pl
Oferta NNW znajduje się na stronie żłobka i tablicach – witrynach informacyjnych w placówce.
Dla znacznej grupy dzieci to będzie kontynuacja ubezpieczenia – zostaliście Państwo poinformowani mailowo przez NAU SA.

Kod rabatowy uprawniające do 10% zniżki przy zakupie online to NAU 104 ważny do 20 września br.

Ogólne warunki ubezpieczenia NNW dzieci

Informacje o likwidacji szkód NNW

Ulotka informacyjna NNW dla dzieciSzanowni Państwo, Drodzy Rodzice,

Zapraszam do zapoznania się z informacjami dotyczącymi rekrutacji na rok szkolny 2021/2022.

Informacja dotycząca rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 – adaptacja.aktualizacja 27.07.2021Nazwa serwisu
aktualizacja 16.05.2021Nazwa serwisu
aktualizacja 16.04.2021Nazwa serwisu

Wycinanka - przyrządy które można znaleźć w torbie lekarza.

aktualizacja 08.04.2021Nazwa serwisu
aktualizacja 01.04.2021Szanowni Państwo, Szanowni Rodzice,

na stronie Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Link do rozporządzenia:

www.dziennikustaw.gov.pl/D2021000056001.pdf

Zgodnie z rozporządzeniem w okresie od dnia 27 marca 2021 r. do dnia 11 kwietnia 2021 r. zostaje ograniczone funkcjonowanie żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów.

aktualizacja 28.03.2021


Rekrutacja dzieci do Żłobka Miejskiego w Otwocku rok szkolny 2021/2022
informacje dla rodziców do pobrania poniżej:

Rekrutacja dzieci do Żłobka Miejskiego w Otwocku rok szkolny 2021/2022Nazwa serwisu
aktualizacja 13.02.2021Nazwa serwisu
aktualizacja 22.12.2020Nazwa serwisu
aktualizacja 17.11.2020Nazwa serwisu

Nazwa serwisu

Dwujęzyczne dzieci - informacje do pobrania.

aktualizacja 30.10.2020Nazwa serwisu
aktualizacja 19.10.2020Nazwa serwisu
aktualizacja 26.09.2020Nazwa serwisu
aktualizacja 21.09.2020Nazwa serwisu
aktualizacja 15.09.2020

Ubezpieczenie NNW - informacje dla rodziców do pobrania poniżej:

Oferta NNW dla żłobków

Ogólne warunki ubezpieczenia

Informacje dotyczące likwidacji szkód

aktualizacja 15.09.2020Nazwa serwisu
aktualizacja 31.08.2020Nazwa serwisu
aktualizacja 28.08.2020
Nazwa serwisu
aktualizacja 13.08.2020
Najnowsze informacje dla rodziców do pobrania poniżej:

Informacja dla rodziców 06.08.2020
Nazwa serwisu
aktualizacja 13.07.2020
Nazwa serwisu
aktualizacja 26.06.2020Nazwa serwisu
aktualizacja 15.06.2020
12 czerwca 2020 żłobek nieczynny.

Nazwa serwisu
aktualizacja 03.06.2020Nazwa serwisu
aktualizacja 22.05.2020Dokumenty do pobrania:

Oswiadczenie dla rodzica COVID-19

Organizacja Opieki w Żłobku w okresie pandemii COVID-19Nazwa serwisuNazwa serwisuNazwa serwisuNazwa serwisuNazwa serwisuNazwa serwisuNazwa serwisuNazwa serwisuNazwa serwisu

dokumenty do pobrania:

Nazwa serwisu


Nazwa serwisu


Nazwa serwisu


Nazwa serwisu

Poniżej przedstawiona została oferta ubezpieczenia NNW dla dzieci.


Nazwa serwisu

Nazwa serwisuHarmonogramy uroczystości i spotkań z rodzicami na rok 2019 - 2020 do pobrania klikając na poniższe linki:

SPOTKANIA Z RODZICAMI

UROCZYSTOŚCI W NASZYM ŻŁOBKU
zakończenie
ubezpieczenie
Zapisy do Żłobka Miejskiego w Otwocku - Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020.

Informacje oraz stosowne dokumenty dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 ukażą się na stronie internetowej żłobka oraz tablicy informacyjnej w placówce w marcu 2019 r. Będą do bezpośredniego pobrania w w/w miejscach. Pragnę nadmienić, że wniosek o przyjęcie dziecka można składać przez cały rok. Warunkiem złożenia wniosku jest posiadanie przez dziecko numeru PESEL, dziecko i rodzice/opiekunowie prawni są mieszkańcami Otwocka, pozostawiającymi podatek dla miasta Otwocka oraz zatrudnienie obojga rodziców.

Serdecznie zapraszam
Małgorzata Freliszka
Dyrektor Żłobka Miejskiego w Otwocku


Poniżej przedstawiona została oferta ubezpieczenia NNW dla dzieci.


ubezpieczenie


ubezpieczenie
Harmonogramy uroczystości i spotkań z rodzicami na rok 2018 - 2019 do pobrania klikając na poniższe linki:

SPOTKANIA Z RODZICAMI

UROCZYSTOŚCI W NASZYM ŻŁOBKU.
Zapisy do Żłobka Miejskiego w Otwocku – Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019


1. Kontynuacja opieki i edukacji w żłobku (dotyczy dzieci już uczęszczających do żłobka).
Rodzice/opiekunowie prawni dzieci, które obecnie uczęszczają do żłobka, w przypadku woli kontynuowania opieki w żłobku, zobowiązani są złożyć pisemne potwierdzenie woli kontynuowania opieki w żłobku wraz z załącznikami na formularzach dostępnych bezpośrednio w placówce lub za pośrednictwem naszej strony www.zlobekotwock.pl Rodzice potwierdzają wolę kontynuowania opieki na kolejny rok wraz z wypełnionymi załącznikami w terminie od 01 marca 2018 r. do 13 kwietnia 2018 r. Dzieci rodziców, którzy nie złożą potwierdzenia woli kontynuowania zostaną skreślone z listy.

2. Zapisy na rok szkolny 2018/2019 ( dotyczy dzieci, które rozpoczną uczęszczanie ).
W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci urodzone w latach 2015 ( IX-XII), 2016, 2017, 2018 (I-III) zamieszkałe w Otwocku. Rodzice składają Kartę zgłoszenia wraz z załącznikami, którą mogą pobrać za pośrednictwem strony www.zlobekotwock.pl lub bezpośrednio w placówce w terminie od 01 marca 2018 r. do 30 kwietnia 2018 r. Formularz karty zgłoszenia podpisują oboje rodzice/opiekunowie prawni dziecka. Podpisy złożone na formularzu karty i załącznikach są potwierdzeniem zgodności podanych informacji ze stanem faktycznym.

Rekrutacja przebiega zgodnie z Regulaminem Rekrutacji.
Organizacja grup na nowy rok szkolny 2018/2019 nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. W/w organizacja uwarunkowana jest liczbą i wiekiem dzieci kontynuujących opiekę w żłobku i dzieci przyjętych podczas rekrutacji oraz możliwościami organizacyjnymi placówki.
Do żłobka może być przyjęte dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością ( kwalifikacja w trybie indywidualnym). Możliwość przyjęcia zależy od możliwości zapewnienia przez żłobek szczególnej opieki, wymaganej ze względu na stan zdrowia. Rodzice do formularza dołączają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Jesteśmy do Państwa dyspozycji, odpowiemy na ewentualne pytania.

Serdecznie zapraszam
Małgorzata Freliszka
Dyrektor Żłobka Miejskiego w Otwocku


ZAPROSZENIE

do złożenia oferty cenowej na zadanie pt:
Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) dla rozbudowy (nadbudowy) Żłobka Miejskiego
w Otwocku wykonanej w dwóch wariantach wraz ze szczegółową ekspertyzą.
Szczegóły po kliknieciu w poniższy link:

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące przedmiotowego zaproszenia do składania ofert.

Zamawiający przytacza treść zapytań oraz udziela następujących odpowiedzi:

wyjaśnienia

plany żłobka

odpowiedzi na pytania

odpowiedzi na pytania nr 2

poniżej projekt umowy:

projekt umowyprojekt
projekt
Szanowni Państwo,

Zamieszczamy aktualny regulamin Żłobka Miejskiego w Otwocku.

REGULAMIN ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W OTWOCKUSzanowni Państwo,

pragnę przekazać kilka ważnych informacji dla prawidłowej pracy z Państwa Dziećmi.

1. Ubezpieczenie NNW dzieci,
2. Język angielski – program ,, Dwujęzyczne Dzieci”,
3. Podstawa programowa dla 2,5 latków,
4. Nasza placówka otrzymała certyfikat placówki zdrowo żywiącej dzieci,

Szczegółowe informacje: proszę kilknąć na link

Dokumnty do ubezpieczenia NNW:

Oświadczenie o ubezpieczeniu NNW
Informacje o grupowym ubezpieczeniu NNW
Kontakt w sprawie zgłoszenia szkody


projektHarmonogramy uroczystości i spotkań z rodzicami na rok 2017 - 2018 do pobrania klikając na poniższe linki:

SPOTKANIA Z RODZICAMI

UROCZYSTOŚCI W NASZYM ŻŁOBKU.
Szanowni Państwo,

Aktualna karta zgłoszenia dziecka do Żłobka Miejskiego oraz regulamin rekrutacji dostępne są po kliknięciu na poniższe linki:

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŻŁOBKA

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W OTWOCKUSzanowni Państwo,

Kończy się 2016 rok. Chcemy bardzo gorąco podziękować za współpracę, wyrozumiałość, wielkie serce. Za wybranie naszej placówki, dzięki czemu możemy sprawować opiekę nad cudownymi dziećmi, które dostarczają nam każdego dnia wiele radości i zaskakują swoim rozwojem. Chcemy podziękować za poparcie po raz kolejny naszych projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego. Dzięki Państwa poparciu możemy rozwijać się i wspierać Was w trudnej roli bycia Rodzicem.

Na Nowy 2017 Rok życzymy wszystkim:

Marzeń, o które warto walczyć.
Radości, którymi warto się dzielić,
przyjaciół, z którymi warto być
i nadziei bez, której nie da się żyć.


Szanowni Państwo,

pragniemy poinformować, iż rekrutacja do Żłobka Miejskiego w Otwocku na rok szkolny 2017/2018 rozpocznie się od 1 lutego 2017 r.

Od lutego będzie można pobrać aktualną kartę zgłoszenia dziecka do placówki, zapoznać się z regulaminem rekrutacji oraz harmonogramem i załącznikami do karty zgłoszenia.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy !


Szanowni Państwo,

Nasza placówka bierze udział w programie ZDROWO JEMY, ZDROWO ROŚNIEMY. To już trzecia edycja. Celem programu jest wzrost świadomości wśród pracowników, rodziców na temat roli żywienia we wczesnym okresie życia człowieka, promowanie zrównoważonej diety oraz kształtowanie u dzieci właściwych nawyków żywieniowych.

Wspieranie rodziców w procesie prawidłowego żywienia jest dla nas sprawą priorytetową. Nadrzędnym celem naszej działalności jest utrzymanie produktów na najwyższym poziomie bezpieczeństwa zdrowotnego.

Żłobek jest otoczony wsparciem Edukatora. Nasze jadłospisy zostały poddane analizie przez specjalistów żywieniowych najwyższego stopnia np. z Instytutu Matki i Dziecka. Czeka nas kilkanaście godzin warsztatów i konsultacji. Po pozytywnym zakończeniu programu staniemy się placówką certyfikowaną w zakresie żywienia. Informacje na bieżąco będziemy zamieszczać na stronie żłobka. Zapraszamy do przeglądania.


Nazwa serwisu
Drodzy Rodzice/Opiekunowie, proszę o zapoznanie się z warunkami ubezpieczenia NNW naszych dzieci na rok szkolny 2016/2017.

Ogólne warunki ubezpieczenia EDU PLUS

Nazwa serwisu


INFORMACJE DLA POTENCJALNYCH DAWCÓWNazwa serwisu Nazwa serwisu

Od 16.11.2015 r. ruszył program "Dwujęzyczne dzieci". Nauką drugiego języka objętych zostało 77 dzieci. Nauka języka angielskiego w/w metodą umożliwia kontakt z językiem codziennie, zarówno w placówce jak i w domu. Dziękujemy rodzicom za zaangażowanie w edukację swoich Maluszków. Jak mówi mędrzec - Wasze "później" jest właśnie teraz. Więcej klikając na logo Partner Merytoryczny, Partner Programu lub stronie www.dwujezycznedzieci.pl

CERTYFIKAT nr 139 a, b, c, d/2015Z dumą pragniemy Państwa poinformować, iż nasza placówka została wyróżniona tytułem Bezpieczna Placówka Oświatowa i otrzymała Certyfikat Lidera. W/w wyróżnienie jest mianem prestiżowym, gdyż otrzymują je jedynie nieliczne placówki. Stanowi uhonorowanie działań na rzecz zapewnienia najwyższych standardów bezpieczeństwa, ochrony, zdrowia i rozwoju dzieci. Jest zatem wyróżnieniem szczególnym i zobowiązaniem na przyszłość, do dalszych starań w procesie kształcenia przyszłych pokoleń i służbie lokalnej społeczności.

Bezpieczna placówka oświatowa

Nazwa serwisuRelacja wideo z pikniku naukowego. Zapraszamy do obejrzenia.

Konkurs wiedzy 1000 dni dla zdrowia w ogrodzie:

photo_small.jpg photo2_small.jpg dsc03515_small.jpg dsc03517_small.jpg
dsc03521_small.jpg dsc03524_small.jpg wp_2015102_06_41_56_pro_small.jpg wp_20151028_06_41_43_pro_small.jpg
wp_20151031_14_37_18_pro_small.jpg wp_20151031_14_37_40_pro_small.jpg


19.10.2015 r - WARSZTATY KULINARNE z Panią psychodietetyk Moniką Kurdej. Uczymy się jak zdrowo żyć i planować posiłki dla siebie i swojej rodziny. Sposoby na zdrową rodzinną atmosferę podczas wspólnego biesiadowania.

dsc03181_small.jpg dsc03187_small.jpg dsc03192_small.jpg dsc03194_small.jpg
dsc03198_small.jpg dsc03200_small.jpg dsc03202_small.jpg dsc03203_small.jpg
dsc03204_small.jpg dsc03206_small.jpg dsc03212_small.jpg dsc03217_small.jpg
dsc03219_small.jpg dsc03220_small.jpgKontynuujemy cykl zajęć o zdrowym odżywianiu z naszymi maluszkami. Dzieci obserwują jak dużo dzieje się wśród warzyw i owoców na straganie.

dsc03021_small.jpg dsc03333_small.jpg dsc03345_small.jpg dsc03353_small.jpg
ZAPRASZAMY NA WARSZTATY
Z PANIĄ
PSYCHODIETETYK
MONIKĄ KURDEJ
W DNIU
19.10.2015 r.
o godz.18.30Fotorelacja z Pikniku Naukowego - 27 wrzesień 2015r.

img_7077_small.jpg img_7092_small.jpg img_7102_small.jpg img_7106_small.jpg img_7110_small.jpg
img_7112_small.jpg img_7124_small.jpg img_7126_small.jpg img_7127_small.jpg img_7129_small.jpg
img_7133_small.jpg img_7146_small.jpg img_7149_small.jpg img_7155_small.jpg img_7177_small.jpg
img_7570_small.jpg img_7586_small.jpg img_7591_small.jpg img_7644_small.jpg img_7651_small.jpg
img_7666_small.jpg img_7680_small.jpg img_7710_small.jpg img_7720_small.jpg img_7753_small.jpg
img_7756_small.jpg img_7801_small.jpg img_7812_small.jpg img_7816_small.jpg img_7826_small.jpg
img_7850_small.jpg img_7856_small.jpg img_7863_small.jpg img_7891_small.jpg img_7913_small.jpg

dsc02767_small.jpg dsc02772_small.jpg dsc02775_small.jpg dsc02795_small.jpg dsc02796_small.jpg
dsc02803_small.jpg dsc02816_small.jpg dsc02827_small.jpg dsc02828_small.jpg dsc02830_small.jpg
dsc02837_small.jpg dsc02843_small.jpg dsc02879_small.jpg dsc02896_small.jpg dsc02908_small.jpg
dsc02909_small.jpg dsc02914_small.jpg dsc02924_small.jpg dsc02925_small.jpg dsc02936_small.jpg
dsc02954_small.jpg dsc02956_small.jpg dsc02990_small.jpg


Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do niedzielnego spotkania zamieszczamy dokładniejsze informacje. Zachęcamy Państwa do udziału w Pikniku Naukowym – 27 września 2015 r. – Niedziela. Zaczynamy o godz. 11.00. Udział Państwa w Pikniku jest dla nas bardzo ważny, ponieważ priorytetem dla kadry żłobka w bieżącym roku jest ZDROWE ODŻYWIANIE, którym pragniemy zarazić naszych rodziców, jak również mieszkańców Otwocka. Ponadto, chcemy zrobić coś dobrego dla naszych maluchów i ich rodziców. Udział w Pikniku dostarczy Państwu wielu pozytywnych emocji i przede wszystkim wiedzy na szereg spraw życia codziennego. Możecie bezpłatnie skorzystać Państwo z wiedzy specjalistów różnych dziedzin. Pani dr Małgorzata Stręk z Akademii Medycznej w Łodzi pomoże Państwu w codziennej trosce o maluchy, poruszy min. temat oczyszczania organizmu z toksyn, wzmocnienia systemu immunologicznego u maluchów, Pani Monika Kurdej psychodietetyk udzieli wielu porad: jak uniknąć otyłości od dziecka do osoby dorosłej, co jeść, jak kupować, 5 posiłek – jak skomponować i jakimi zasadami się kierować. Będzie analizator wagi, który pozwoli osobom poznać własne parametry. Warsztaty kulinarne dla dzieci poprowadzi Pani Monika Mrozowska – aktorka ( Majka z serialu ,, Rodzina zastępcza” ) i udowodni, iż wspólne zdrowe gotowanie może być bardzo przyjemne. Bez zabaw, gier, ruchu nie ma zdrowia. Zajęcia sportowe z rodzicami i dziećmi poprowadzi Złoty Medalista Polski i Europy Seniorów w Sumo do 100 kg Pan Michał Luto. Akcję naszą wspierać będzie Socatots, a z nim na maluchy czekają zajęcia inspirowane piłką. Będzie mnóstwo gier, zabaw. Zwycięzcy konkursów otrzymają atrakcyjne nagrody. W żłobeczkowej "Kuchence pod chmurką” będą na Państwa czekać gorące dania, soki, koktajle, szaszłyki warzywno – mięsne i owocowe, pachnące i smaczne wypieki Cukierni Wanda i Piekarni Oskroba i wiele innych pyszności. Nikt nie wyjdzie z naszego żłobeczka głodny ! Prosimy zabierzcie ze sobą dobre humory, wygodne obuwie i zaplanujcie niedzielę z nami!

GRANTOBIORCA ŻŁOBEK MIEJSKI W OTWOCKU

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem uroczystości oraz spotkań z rodzicami na rok żłobkowy 2015-2016:
haromonogram

pliki do pobrania:
SPOTKANIA Z RODZICAMI

UROCZYSTOŚCI W NASZYM ŻŁOBKU.
Nazwa serwisu
Nasz ogródeczek – czas na pierwsze duże zbiory !
Jednocześnie z edukacją rodziców, dziadków, opiekunów w zakresie zdrowego odżywiania prowadzimy zajęcia z dziećmi. Różnymi sposobami zachęcamy maluszki do spożywania warzyw i owoców. Stąd pomysł ogródeczka, w którym prace dostarczają dzieciom wiele radości. Najbardziej smakują warzywa zebrane własnoręcznie.
W czerwcu dzieci robiły kanapki z rzodkiewką, sałatą, ziołami. W sierpniu zbieramy ogórki, cukinię, pomidory. Cukiniowe placuszki były przepyszne. Każdy maluch skosztował. A we wrześniu czekamy na słoneczniki i marchewkę.
Popatrzcie Państwo sami:
dsc02611_small.jpg dsc02619_small.jpg dsc02621_small.jpg dsc02650_small.jpg
dsc02652_small.jpg dsc02653_small.jpg dsc02664_small.jpg dsc02669_small.jpg
dsc02699_small.jpg dsc02723_small.jpg dsc02729_small.jpg dsc02749_small.jpg


Oto nasze zbiory i przetwory

dsc02608_small.jpg dsc02636_small.jpg dsc02657_small.jpg dsc02659_small.jpg
dsc02716_small.jpg dsc02756_small.jpg


Szanowni Rodzice/ Opiekunowie/Dziadkowie

Informujemy, iż
PIKNIK NAUKOWY – zadanie grantowe "1000 pierwszych dni dla zdrowia” zaplanowany na 22 sierpnia 2015 r. został przełożony na 26 września 2015 r. Na w/w decyzję wpłynęły utrzymujące się wysokie temperatury i przedłużający się sezon wyjazdowy. Za zmianę terminu serdecznie przepraszamy i zapraszamy we wrześniu. Połączymy naukę z dobrą zabawą. Razem zrobimy coś dobrego dla siebie i swoich najbliższych. Zaglądajcie na naszą stronę www.zlobekotwock.pl lub zakładkę na stronie Urzędu Miasta Otwocka "1000 pierwszych dni dla zdrowia”.

GRANTOBIORCAUWAGA !

Szanowni Państwo w związku z utrzymującymi się upałami i kwitnącym sezonem wyjazdowym jesteśmy zmuszeni przesunąć Piknik Naukowy na wrzesień. O dokładnej dacie poinformujemy Państwa stosownie wcześniej, a za zmianę w harmonogramie grantowym serdecznie przepraszamy.

ORGANIZATOR
Żłobek Miejski w Otwocku
INFORMACJA O KONKURSIE !

Kochani, za nami połowa słonecznych wakacji . Jeśli wasze pomysły się wyczerpały a dysponujecie wolnym czasem to przypominam o zadaniu na lipiec i sierpień czyli wykonaniu dowolną techniką plastyczną talerza pełnego zdrowia z przepisami na 3 zdrowe potrawy w myśl zasady "Jedz Kochanie zdrowo i kolorowo”. Rodzice, Dziadkowie podzielcie się z nami przepisami na zdrowe potrawy Czekamy na wasze prace do 18 sierpnia do godz. 17:00. Czekają atrakcyjne i wartościowe nagrody. Już w sierpniu możesz być posiadaczem jednej z nich. Więcej w Regulaminie Konkursu.25 czerwca mieliśmy kolejną imprezę w żłobku – zakończenie roku a wszystko w atmosferze zdrowego odżywiania, które było elementem działań w ramach konkursu grantowego organizowanego przez edukacyjny program "1000 pierwszych dni dla zdrowia”, poświęconego edukacji żywieniowej rodziców, dziadków i opiekunów dzieci w pierwszych latach życia. Owoce i warzywa dominowały wszędzie. Dzieci z owocowo-warzywnymi opaskami dzieliły się swoją wiedzą z dorosłymi na temat zdrowego odżywiania, witamin płynących z owoców i warzyw, zasady pięciu posiłków dziennie. Były występy, tańce a cudowny kucharz Antoś gotował zupę jarzynową z warzyw przyniesionych przez jego kolegów i koleżanki z grupy. Były nagrody, medale, konkursy, dużo ruchu i uśmiechu. Z resztą zobaczcie sami:

dsc02367_small.jpg dsc02368_small.jpg dsc02388_small.jpg dsc02389_small.jpg
dsc02390_small.jpg dsc02394_small.jpg dsc02400_small.jpg dsc02425_small.jpg
dsc02431_small.jpg dsc02443_small.jpg dsc02452_small.jpg dsc02454_small.jpg
dsc02475_small.jpg dsc02486_small.jpg dsc02490_small.jpg dsc02492_small.jpg
dsc02500_small.jpg dsc02522_small.jpg


Nasz ogródeczek – Co się w nim dzieje ?

dsc02338_small.jpg dsc02345_small.jpg dsc02346_small.jpg dsc02350_small.jpg
dsc02568_small.jpg dsc02570_small.jpg dsc02572_small.jpg dsc02573_small.jpg11 Czerwca 2015
WARSZTATY KULINARNE

dsc02291_small.jpg dsc02297_small.jpg dsc02300_small.jpg dsc02303_small.jpg
dsc02306_small.jpg dsc02309_small.jpg dsc02310_small.jpg dsc02315_small.jpg
dsc02318_small.jpg dsc02321_small.jpg dsc02324_small.jpg dsc02327_small.jpg
dsc02329_small.jpg dsc02336_small.jpg


W dniu 12 i 21 maja 2015 r. w naszej placówce odbyły się spotkania z dietetykiem na temat odżywiania kobiet w ciąży i dzieci do lat 3. W czasie kiedy Mamy zdobywały wiedzę Tatusiowie z dziećmi uczestniczyli w teatrzyku pt. "Królewna Śnieżka i witaminki” w wykonaniu opiekunów i dzieci. Dzieci i Tatusiowie zostali utwierdzeni w wiedzy jak ważne jest zdrowe odżywianie. Otrzymali zastrzyk świeżych warzyw i owoców, które rozdawała Śnieżka i krasnoludki.

img_1858_small.jpg img_1897_small.jpg img_1936_small.jpg img_1944_small.jpg
img_1947_small.jpg img_1955_small.jpg img_1960_small.jpg

dsc01944_small.jpg dsc01948_small.jpg dsc01950_small.jpg img_1331_small.jpg


Przez cały czas trwania projektu wspólnie z rodzicami tworzymy zbiór przepisów na pyszne i zdrowe potrawy "Więcej wiem, zdrowo jem”

Pani kucharka upiekła na 21 maja pyszny pasztet warzywno-drobiowy, który wszystkim bardzo smakował. Przepis w zakładce :
"Więcej wiem, zdrowo jem” – zdrowe przepisy. Smacznego!

Nasz ogródeczek – Co się w nim dzieje ?

photo_small.jpg photo2_small.jpg photo3_small.jpg dsc01767_small.jpg
dsc01770_small.jpg dsc01771_small.jpg dsc01772_small.jpg dsc01775_small.jpg
dsc01784_small.jpg dsc01828_small.jpg
photo_small.jpg photo2_small.jpg photo3_small.jpg photo4_small.jpg


Serdecznie dziękujemy uczestnikom spotkań z dietetykiem w dniu 12 i 21 maja 2015 r. za udział i przede wszystkim zainteresowanie tak ważnym tematem jakim jest ZDROWE ODŻYWIANIE szczególnie w 1000-u pierwszych dni życia.

Przeprowadzona ankieta wśród uczestników potwierdza, iż musimy zmienić nasze nawyki żywieniowe. Większość ankietowanych balansuje pomiędzy dobrymi i złymi nawykami żywieniowymi. Muszą zwrócić uwagę na to co jedzą. Dokładniej dobrane posiłki sprawią, że poczujesz się zdrowo, dostarczą więcej energii i wpłyną na lepsze samopoczucie.

Jeśli chcesz sprawdzić swoje nawyki żywieniowe oto link do ankiety

"Od poczęcia już wiemy jak zdrowo jemy”


Zdobytą wiedzę będzie można rozwijać dalej na warsztatach kulinarnych, które odbędą się 11 czerwca o godz. 18.00 w naszej placówce pod okiem dietetyka i intendenta. Będziemy układać szybkie i zdrowe dla naszej rodziny jadłospisy, będziemy uzupełniać jadłospis żłobkowy ale może też być przedszkolny, szkolny o prawidłowy posiłek domowy. Pojawi się piramida żywieniowa, talerz pełen zdrowia. Dowiemy się jak dostarczyć dziecku prawidłowej ilości witamin, wapnia, soli, cukru.... Jak dbać o jakość produktów? Co z dietami? Jak prawidłowo ułożyć dietę dziecka? Zachęcamy do udziału. Zdobądź Poradnik o zdrowym żywieniu z przepisami. Ułatwi Ci przygotowanie prawidłowego, codziennego menu dla małych dzieci.

Pierwsze 1000 dni ma znaczący wpływ na rozwój Twojego dziecka i resztę jego życia. Zadbaj o jego zdrowie i dowiedz się więcej na: www.1000dni.pl

Podajemy również link do quizu. Sprawdź swoją wiedzę i podziel się wynikiem. Zachęcamy do wypełnienia.

1000-pierwszych-dni-dla-zdrowia-QUIZ
12 MAJA 2015 R. O GODZ. 18.30 W ŻŁOBKU MIEJSKIM W OTWOCKU ODBĘDZIE SIĘ

SPOTKANIE Z DIETETYKIEM

NA TEMAT: ZDROWEGO ODŻYWIANIA KOBIET W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY NASZYCH RODZICÓW, MŁODE MAMY, KOBIETY W CIĄŻY I WSZYSTKICH
CHĘTNYCH, KTÓRZY CHCĄ ZROBIĆ COŚ DOBREGO DLA SIEBIE I SWOICH DZIECI.
SPOTKANIE Z DIETETYKIEM ROZPOCZYNA CYKL ZAJĘĆ ZWIĄZANYCH Z PRAWIDŁOWYM ODŻYWIANIEM KOBIET W CIĄŻY I DZIECI DO LAT 3.

ŻŁOBEK JEST GRANTOBIORCĄ KONKURSU "1000 pierwszych dni dla zdrowia”.
SPOTKANIE JEST BEZPŁATNE. LICZBA MIEJSC OGRANICZONA. ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY POD NUMEREM TELEFONU 22 7792165 LUB W PLACÓWCE ŻŁOBKA PRZY UL. WRONIA 7. WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE INTERNETOWEJ ŻŁOBKA /www.zlobekotwock.pl/ I URZĘDU MIASTA OTWOCKA.Nazwa serwisu


Szanowni Państwo,

Z radością chcemy Państwa poinformować, iż nasza placówka Żłobek Miejski w Otwocku wygrała konkurs grantowy ,,1000 pierwszych dni dla zdrowia”, organizowany przez fundację NUTRICIA wspólnie z Federacją Polskich Banków Żywnościowych.

Celem projektu jest uświadomienie ważności prawidłowego odżywiania dla zdrowia i życia, pobudzenie motywacji do zmiany sposobu odżywiania, wdrożenie pozytywnych nawyków żywieniowych już u kobiet w ciąży i dzieci do lat 3, nauczenie tworzenia jadłospisów oraz uświadomienie jak znacząca jest rola wszystkich członków rodziny, także ojców w prawidłowym sposobie odżywiania.

W ramach projektu pragniemy zrealizować następujące działania edukacyjne: przeprowadzenie ankiety i quizu na temat naszych nawyków żywieniowych, spotkania ze specjalistami (dietetyk, lekarz pediatra, ginekolog, intendent) – wykłady, prelekcje, warsztaty, zajęcia metodami aktywnymi, zabawy, konkursy, eksperymenty kulinarne, wycieczkę do ogrodu oraz zbiór przykładowych przepisów na zdrowe potrawy dla nas i naszych dzieci.

Mamy nadzieję, iż projekt będzie cenną pomocą w dokonywaniu pozornie prostych, jednakże niezwykle istotnych wyborów żywieniowych.

Czas trwania projektu od kwietnia do października 2015 r.

Projekt wspierają władze samorządowe naszego miasta, lokalne media, lekarze specjaliści, intendenci, właściciele i firmy produkujące żywność.

Do udziału w spotkaniach zapraszamy kobiety w ciąży, mamy karmiące, rodziców, opiekunów, dziadków dzieci do 3 roku życia zarówno uczęszczających do żłobka jak i planujących współpracę z placówką w przyszłości oraz maluchy i ich rodzeństwo.

Jeśli chcesz się dowiedzieć: Co to tak naprawdę znaczy odżywiać się zdrowo? Czy należy jeść za dwoje, czy dla dwojga? Jak realnie można wpłynąć na długość i jakość życia swojego dziecka? Zapraszamy do udziału w projekcie ,,1000 pierwszych dni dla zdrowia” pod hasłem,, Od poczęcia już wiemy jak zdrowo jemy” czyli prawidłowe nawyki żywieniowe kobiet w ciąży i dzieci do lat3.

Serdecznie zapraszamy na spotkania. Liczba miejsc ograniczona.

Zapisy przyjmujemy pod numerem telefonu 22 779 21 65 bądź osobiście w placówce Żłobka Miejskiego w Otwocku przy ul. Wronia 7 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 17.00.

Udział w spotkaniach jest bezpłatny, a za czynny udział są przewidziane wartościowe nagrody.

Zapraszamy serdecznie ! Zróbmy wspólnie coś dobrego dla siebie i naszych dzieci!

Harmonogram spotkań:

27.04.2015 r. – 30.04.2015 r. – zajęcia z udziałem dzieci i ich rodziców, opiekunów pt. "Nasz ogródeczek”. Z własnych warzyw, ziół będziemy korzystać w czasie posiłków od wiosny do jesieni.

12.05.2015 r./ wtorek/ godz. 18.30 – spotkanie z dietetykiem n.t. "Żywienie kobiet w ciąży i okresie karmienia” oraz "Wpływ żywienia na potomstwo”. Dowiemy się min. jak realnie możemy wpłynąć na jakość i długość życia naszego dziecka?

21.05.2015 r./ czwartek/ godz. 16.00 – spotkanie z dietetykiem, lekarzem pediatrą n.t. "Prawidłowe żywienie dzieci do lat 3”, Jak dostarczyć dziecku prawidłowej ilości odpowiednich składników pokarmowych” oraz warsztaty - "Układamy jadłospisy - spożywamy 5 posiłków dziennie”.

11.06.2015 r. /czwartek/ godz.18.30 – warsztaty pod okiem dietetyka i intendenta "Prawidłowe żywienie dzieci do lat 3 cd.” Ćwiczenia polegające na uzupełnianiu jadłospisu np. żłobkowego o prawidłowy 5 posiłek domowy. Dowiemy się jak dostarczyć dziecku prawidłowej ilości witamin, wapnia, soli, cukru. Będziemy układać piramidę żywieniową oraz talerz pełen zdrowia.

25.06.2015 r./ czwartek/ godz. 16.00 – podsumujemy zdobytą wiedzę w zabawach edukacyjnych i konkursach ; "Tropiciele zdrowej żywności”, „Jedz kochanie zdrowo i kolorowo” – będziemy przygotowywać zdrowe potrawy i przepisy. Dostaniemy zadanie konkursowe na lipiec.

22.08.2015 r./sobota/ godz. 11.00 – Piknik Naukowy. Wspierani przez specjalistów: dietetyków, lekarzy , intendentów, kucharzy będziemy eksperymentować kulinarnie, degustować potrawy, robić soki i przekąski zdrowe i kolorowe, rozstrzygniemy konkurs lipcowy, przeprowadzimy quiz i ankietę, które będą miarą zmian naszego sposobu odżywiania. Będziemy mogli spędzić czas pożytecznie i bardzo wesoło.

03.10.2015 r. / sobota/ godz. 10.00 – Wycieczka do sadu/ogrodu, a tam konkurs wiedzy ,, Więcej wiem , zdrowo jem” przygotowany dla rodziców przez rodziców. Dobra zabawa, dużo uśmiechu, zajęcia metodami aktywnymi, działania praktyczne podsumują projekt. Na aktywnych uczestników czekają cenne nagrody/ poradniki zdrowego żywienia- kompendium naszej wiedzy/, podziękowania oraz satysfakcja ze zdobytej wiedzy, że zrobiliśmy coś ważnego dla siebie i swoich bliskich.

Serdecznie zapraszamy – GRANTOBIORCA Żłobek Miejski w Otwocku !

Będziemy Państwa na bieżąco informować o realizacji naszego projektu.PRZERWA URLOPOWA 2015

Informujemy, że w miesiącu lipcu 2015 r. Placówka będzie nieczynna z powodu urlopu.Szanowni Rodzice / Opiekunowie

Od 1 stycznia 2013 roku opłaty za pobyt dzieci w żłobku dokonujemy na następujące konto bankowe:

Bank Spółdzielczy w Otwocku
80 8001 0005 2001 0007 9905 0002

lub w kasie żłobka do 15 każdego miesiąca.Pragniemy poinformować, że przyjęcia dzieci na nowy rok szkolny 2015 / 2016 rozpoczynamy od 3 sierpnia br. Z zainteresowanymi sierpniową adaptacją rodzicami będziemy kontaktować się telefonicznie do 1 sierpnia 2015.

REKRUTACJA 2015 / 2016

Rozpoczynamy nabór dzieci do Żłobka Miejskiego na nowy rok szkolny 2015/2016. W/w rok rozpoczyna się 1 września 2015 r. i trwa do
31 sierpnia 2016 r. W związku z organizacją pracy żłobka możliwy jest zapis nowych dzieci od sierpnia 2015 r. Więcej informacji w zakładce „Rekrutacja”.
Wszystkim naszym Wychowankom
życzymy sukcesów, radości ze zdobywania wiedzy i umiejętności,
prawdziwych kolegów i koleżanek, wyjątkowych nauczycieli i wychowawców
a Rodzicom i Opiekunom dziękujemy za współpracę pełną życzliwości, wyrozumiałości
oraz wsparcie w trudnych chwilach.

Dyrektor i Kadra Żłobka Miejskiego w OtwockuSPOTKANIA Z RODZICAMI.

ROK ŻŁOBKOWY 2015 / 2016.

Lp.
Forma spotkań
Terminy
1Spotkanie informacyjne, dni otwarte dla rodziców dzieci uczęszczających do żłobka27-28.01.2016 r.
30-31.05.2016 r.
2Zebranie ogólne dla rodziców, których dzieci rozpoczną uczęszczanie do żłobka od 01.09.2016 r.27.06.2016 r.
3Uroczyste zakończenie roku – Pożegnanie dzieci odchodzących 28.06.2016 r.
4Spotkania indywidualne z opiekunami po uprzednim umówieniu cały rok z wyłączeniem lipca 2016 ( przerwa urlopowa )
UROCZYSTOŚCI W NASZYM ŻŁOBKU.

ROK ŻŁOBKOWY 2015 / 2016.

Lp.
Uroczystość
Data
1Piknik Naukowy ,, 1000 pierwszych dni dla zdrowia” - warsztaty kulinarne dla dzieci i rodziców – zdrowo jemy, zdrowo rośniemy.WRZESIEŃ
27.09.2015 r. godz. 11.00-16.00
2Bal "Jesiennych liści”PAŹDZIERNIK
15.10.2015 r.
3Muzyczne spotkania – poznajemy instrumenty muzyczne - saksofon. PAŹDZIERNIK
godz. 15:15
4 ,,Zaczarowane Kalosze”– muzyczna bajka, która zdradzi wszystkie sekrety złotej pory roku. LISTOPAD
23.11.2015 r.
godz. 14.50
5 Gdzie jesteś Mikołaju?– spotkanie z Mikołajem i Choinką GRUDZIEŃ
godz. 15.15
6 Muzyczne spotkania – poznajemy instrumenty muzyczne – skrzypce. GRUDZIEŃ
godz. 15.15
7 Podwieczorek u Dziadków - Dzień Babci i Dziadka. STYCZEŃ
27.01.2016 r. grupa III godz. 15.00
28.01.2016 r. grupa IV godz. 15.00
8 Bal karnawałowy – taneczny zawrót głowy. LUTY
15.02.2016 r
9 Muzyczne spotkania – poznajemy instrumenty muzyczne – gitara. godz. 15.15
10 Wielkie sprawy małej żaby – teatrzyk – kształtowanie właściwego stosunku do przyrody, przyjaźni. MARZEC
11.03.2016 r.
godz. 9.30
11 Pląsy z Panią Wiosną – wiosna radosna. MARZEC
21.03.2016 r.
12 Muzyczne spotkania – poznajemy instrumenty muzyczne – trąbka. KWIECIEŃ
godz. 15.15
13 Kocmołuszek – teatrzyk – promowanie zdrowego odżywiania oraz higieny własnej i otoczenia. KWIECIEŃ
28.04.2016 r. godz. 9.30
14 Muzyczne spotkania – poznajemy instrumenty muzyczne – flet prosty. MAJ
godz. 15.15
15 Cenne rady – teatrzyk – zasady ruchu drogowego. MAJ
12.05.2016 r.
godz. 9.30
16 Cudowna Rodzinka – Dzień Mamy i Taty. CZERWIEC
30-31.05.2016 r.
godz. 15.00
17 Dzień Dziecka w krainie zabawy – konkursy, zabawy, tańce, niespodzianki. CZERWIEC
01.06.2016 r.
18 Muzyczne spotkania – poznajemy instrumenty muzyczne – pianino. CZERWIEC
godz. 15.15
17 Uroczyste zakończenie roku szkolnego w Żłobku. CZERWIEC
28.06.2016 r.
godz. 15.00


Nazwa serwisu

Nazwa serwisu


Nazwa serwisu