Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Rekrutacja do Żłobka na rok szkolny 2022/2023

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 ( Dz. U. 2021.75 z późn. zm.)
 2. Statut żłobka.

 

I. Postanowienia ogólne.

 1. Rekrutacja dzieci do Żłobka Miejskiego w Otwocku dotyczy dzieci zamieszkałych wraz ze swoimi rodzicami (prawnymi opiekunami) na terenie miasta Otwocka, rodziców pracujących i pozostawiających swoje dochody dla miasta Otwocka.
 2. Wniosek o przyjęcie dziecka do żłobka można składać przez cały rok. Warunkiem złożenia wniosku jest posiadanie przez dziecko numeru PESEL. Przyjęcia są możliwe w miarę pojawienia się wolnych miejsc.
 3. Do żłobka prowadzonego przez Miasto Otwock przyjmowane są dzieci w wieku od 5 miesięcy do lat 3.
 4. W żłobku organizowane są oddziały żłobkowe z podziałem na grupy według zbliżonego wieku oraz rozwoju psychofizycznego dziecka.
 5. Organizacja grup żłobkowych uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących opiekę i edukację w żłobku. Każdego roku dzieci 3 letnie, odchodzące do przedszkola tworzą miejsca dla dzieci młodszych.
 6. Od września 2022 roku przygotowujemy miejsca dla nowych dzieci, które 1 września rozpoczną swoją edukację w żłobku.
 7. Przyjęcie dzieci do żłobka na nowy rok szkolny odbywa się w oparciu o zasady określonem w Regulaminie Rekrutacji wprowadzonym zarządzeniem dyrektora Żłobka.
 8. Regulamin zostanie podany do powszechnej wiadomości w drugiej połowie marca na tablicy ogłoszeń na terenie placówki oraz stronie internetowej żłobka tj. www.zlobekotwock.pl
 9. Trwają prace nad elektronicznym naborem dzieci do żłobka.Więcej szczegółów pojawi się w drugiej połowie marca 2022 r., po zakończeniu prac nad systemem ,, Nabór”.

 

Małgorzata Freliszka

dyrektor Żłobka Miejskiego w Otwocku

Data dodania: 2022-03-16 18:57:22
Data edycji: 2022-03-16 19:03:01
Ilość wyświetleń: 1896

,, Pomóżmy dzieciom myśleć, że potrafią, a będą potrafiły"

Violet F. Moos - Uczenie się przez zmysły

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej